13. ročník Deň ľudových tradícií pod temešskou skalou a 3. ročník Poznávajme čo nás spája

Konanie akcie: