Členská základňa COOP Jednoty v Bojniciach – Dubnici a Deň Zeme 2018

Konanie akcie:

Každý rok sa členky Dozorného výboru COOP Jednota Bojnice – Dubnica zúčastňujú  Dňa zeme, kde čistia turistické chodníky a studničku pred ihriskom v Dubnickej časti.