„Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou“

Konanie akcie: 05.08.2017