Praktická maturitná skúška na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi – Imatrikulačný banket pre prvákov

Konanie akcie: 11.03.2019