3. školský ples Základnej školy s materskou školou Valaská Belá

Konanie akcie: