Sme ekologickí

Konanie akcie:

Pristupujeme a správame sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Stali sme sa držiteľom certifikátu ekologická firma.

 

 

Ochrana životného prostredia patrí k princípom zodpovedného podnikania. COOP Jednota Prievidza tento princíp uplatňuje v praxi. Používa zariadenia priateľské k životnému prostrediu s nízkou spotrebou elektrickej energie. Súčasťou rekonštrukcií našich predajní sa stalo aj zariadenie pre výrobu vlastnej elektrickej energie zo svetla, tzv. fotovoltaika alebo „slnečná elektráreň“. Takéto systémy boli zavedené na začiatku do dvoch predajní COOP Jednoty Prievidza –  COOP Tempo Supermarket na Ulici Novackého a COOP Supermarket v Dubnici. Postupne k nim pribúdajú ďalšie.

Aj toto je spôsob, ako môžeme prispieť k šetreniu energiami a tak chrániť životné prostredie okolo nás.

Veríme, že fotovoltické systémy sa stanú bežnou súčasťou našich predajní.

 

V roku 2019 sme prijali ďalšie opatrenia smerujúce k ochrane životného prostredia.

Vo väčšine našich predajní boli vymenené žiarivkové trubicové svetlá za LED svetlá. Celkovo bolo vymenených 3051 ks svietidiel.

 

 

Výmena svietidiel usporí ročne také množstvo CO2, ktoré by muselo absorbovať 6600 veľkých stromov.

Ďalším opatrením priateľským k životnému prostrediu je výmena chladničkových vitrín – otvorené vitríny nahradili vitríny s dvierkami.

Nové chladničky sa nachádzajú v predajni Tempo Supermarket na Ul. Novackého v Prievidzi.

 

 

Výmena chladničiek v predajni Tempo Supermarket na Ul. Novackého v Prievidzi usporí ročne také množstvo CO2, ktoré by muselo absorbovať 943 veľkých stromov.