Výročná členská schôdza Slovenského zväzu invalidov Nováky

Konanie akcie: 20.12.2019