Spotrebiteľská súťaž k otvoreniu predajne v Hrnčiarovciach

Súťaž prebieha v dňoch: 17.04.2024 - 17.05.2024

Popis súťaže

Zákazník, ktorý nakúpi v danom období (od 17.04. do 17.05.2024) v hodnote 25 € a viac, vyplní pokladničný blok menom, adresou a tel. číslom a podpisom a vhodí ho do žrebovacieho zariadenia na predajni, hrá o nákupné poukážky v hodnote 5 eur a 10 eur. Žrebovanie sa uskutočňuje v troch dňoch: 26. 04., 10. 05., 17. 05. 2024.

Možná výhra

Nákupné poukážky v hodnote: 10 € 9 kusov 5 € 12 kusov

Štatút súťaže a pravidlá

Výhercovia

Žrebovanie zo dňa 26.04.2024 

Eva C., Hrnčiarovce 10€

Erika B., Hrnčiarovce 10€

Jana B, Hrnčiarovce 10€

Marta K., Hrnčiarovce 5€

Lýdia H., Hrnčiarovce 5€

Helena T., Hrnčiarovce 5€

Adriána J., Hrnčiarovce 5€

 

Žrebovanie zo dňa 10.05.2024

Mariana A., Hrnčiarovce 10€

Dáša V., Hrnčiarovce 10€

Terézia R., Hrnčiarovce 10€

Eva H., Hrnčiarovce 5€

Katarína H., Hrnčiarovce 5€

Beáta Ď., Hrnčiarovce 5€

Eva S., Hrnčiarovce 5€

Žrebovanie zo dňa 17.05.2024

Libuša B., Hrnčiarovce 10€

Katarína H., Hrnčiarovce 10€

Helena Ž., Hrnčiarovce 10€

Magdaléna P., Hrnčiarovce 5€

Katarína M., Hrnčiarovce 5€

Marián L., Hrnčiarovce 5€

Eva M., Hrnčiarovce 5€