Vaše osobné údaje sa použijú na spracovanie Vašej objednávky, podporu Vašich skúseností na tejto webovej stránke a na iné účely opísané v našich všeobecných zásadách spracúvania osobných údajov.

Aby sme v rámci elektronického objednávania tovaru COOP Jednoty Prievidza mohli vybaviť Vašu objednávku, spracovávame Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, miesto bydliska a e-mail. Tieto osobné údaje spracúvame, pretože nám to dovoľuje GDPR – nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25. 5. 2018.
Z dôvodu plnenia zmluvy budeme spracovávať Vaše osobné údaje po dobu vybavenia objednávky.

K spracovateľom osobných údajov v rámci elektronického objednávania tovaru patria pracovníci nákupu, pracovníci predajne a marketingový tím.

Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
b) Právo na opravu
c) Právo na vymazanie
d) Právo na obmedzenie spracúvania
e) Právo na prenosnosť údajov
f) Právo namietať