Aby sme v rámci elektronického objednávania tovaru COOP Jednoty Prievidza mohli vybaviť Vašu objednávku, spracovávame Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, miesto bydliska a e-mail. Tieto osobné údaje spracúvame, pretože nám to dovoľuje GDPR – nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25. 5. 2018.

Z dôvodu plnenia zmluvy budeme spracovávať Vaše osobné údaje po dobu vybavenia objednávky.

K spracovateľom osobných údajov v rámci elektronického objednávania tovaru patria pracovníci nákupu, pracovníci predajne a marketingový tím.

Aké máte práva?

A. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

B. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

C. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

D. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

E. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

F. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 1. Údaje o prevádzkovateľovi www.coopprievidza.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.1 Predávajúcim je spoločnosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka číslo : 121/R, IČO: 00169005, DIČ: 2020466668, IČ DPH: SK2020466668, tel. +421 46 51 99 111 (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:

Typ prevádzky Obec Adresa prevádzky
COOP Jednota Supermarket Báhoň Ul. 1. mája 152/29, 900 84 Báhoň
COOP Jednota Supermarket Banka Banánska 33, 921 01 Banka
COOP Jednota Supermarket Bernolákovo Viničná 5, 900 27 Bernolákovo
COOP Jednota Supermarket Biely Kostol Pionierske nám. 30, 919 34 Biely Kostol
COOP Jednota Supermarket Blatné Glanec 504, 900 82 Blatné
COOP Jednota Mix Bojničky Bojničky č. 225, 920 55 Bojničky
COOP Jednota Supermarket Boleráz Boleráz č.473, 919 08 Boleráz
COOP Jednota Mix Brestovany Staničná 1, 919 27 Brestovany
COOP Jednota Mix Bučany Hlavná ulica 153/112, 919 28 Bučany
COOP Jednota Mix Buková Buková č. 33, Buková 91910
COOP Jednota Mix Červeník Osloboditeľov 34, 920 42 Červeník
COOP Jednota Supermarket Chorvátsky Grob Školská 197/1, 900 25 Chorvátsky Grob
COOP Jednota Mix Chtelnica Nová Doba 817, 922 05 Chtelnica
COOP Jednota Supermarket Cífer Pavetišova ul., 919 43 Cífer
COOP Jednota Supermarket Dechtice Dechtice č. 486, Dechtice 91953
COOP Jednota Mix Dolná Krupá Hlavná 310, 919 65 Dolná Krupá
COOP Jednota Supermarket Dolné Orešany Dolné Orešany č. 203, 919 02 Dolné Orešany
COOP Jednota Supermarket Drahovce Hlavná 368/125, 922 41 Drahovce
COOP Jednota Supermarket Drahovce Hlavná 603/55 922 41 Drahovce
COOP Jednota Mix Hlohovec Dukelská 10, Hlohovec, 9201
COOP Jednota Mix Hlohovec Hlohová 1, Hlohovec, 9201
COOP Jednota Mix Hlohovec Kpt. Nálepku 8, Hlohovec, 9201
COOP Jednota Supermarket Hlohovec Podzámska 23, Hlohovec, 92001
COOP Jednota Supermarket Hlohovec Železničná 2A, Hlohovec, 92001
COOP Jednota Supermarket Hlohovec Ul.SNP 17, Hlohovec, 92001
COOP Jednota Mix Hlohovec Gaštanová 22, Hlohovec, 9201
COOP Jednota Supermarket Hrnčiarovce Cíferská 4844/19, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35,
COOP Jednota Supermarket Ivanka pri Dunaji Komenského 1350/8, 900 28 Ivanka pri Dunaji
COOP Jednota Supermarket Jaslovské Bohunice Nám.Sv.Michala 34, 919 30 Jaslovské Bohunice
COOP Jednota Mix Kátlovce Kátlovce č. 178, 919 55
COOP Jednota Mix Boleráz -Klčovany Boleráz-Klčovany č.247, Boleráz-Klčovany, 91908
COOP Jednota Mix Križovany Hlavná 177,Križovany, 919 24
COOP Jednota Mix Leopoldov Sv.Ignáca 9, 920 41 Leopoldov
COOP Jednota Mix Madunice Školská 2, 922 42 Madunice
COOP Jednota Mix Majcichov Majcichov č. 8, 91922 Majcichov
COOP Jednota Supermarket Modranka NS č. 104, 917 05 Modranka
COOP Jednota Mix Moravany n/Váhom Kostelecká 177, 922 21 Moravany n/Váhom
COOP Jednota Mix Ostrov Ostrov č. 297, 922 01 Ostrov
COOP Jednota Mix Pavlice Pavlice č. 70, 919 42 Pavlice
COOP Jednota Mix Pečeňady Pečeňady 152, 922 07 Pečeňady
COOP Jednota Supermarket Piešťany Javorová 2070/38, 921 01 Piešťany
COOP Jednota Mix Ružindol Ružindol č. 195, 919 61 Ružindol
COOP Jednota Supermarket Šenkvice Chorvátska 113/74, 900 81 Šenkvice
COOP Jednota Mix Slovensý Grob Obchodná 481, 900 26 Slov.Grob
COOP Jednota Mix Smolenice Ul. SNP 27, 919 04 Smolenice
COOP Jednota Supermarket Špačince Hlavná 180, 919 51 Špačince
COOP Jednota Supermarket Suchá nad Parnou Suchá n./Parnou č. 429, Suchá nad Parnou, 91901
COOP Jednota Mix Šulekovo Šulekova 1056, 920 03 Šulekovo
COOP Jednota Mix Šúrovce Nová 1, 919 25 Šúrovce
COOP Jednota Supermarket Svätý Jur Dukelská 924/9, 900 20 Svätý Jur
COOP Jednota Mix Trakovice Trakovice č. 179, 91933
COOP Jednota Mix Trebatice Trebatice č. 254, 922 10 Trebatice
COOP Jednota Tempo Trnava Trojičné námestie 9, Trnava 91701
COOP Jednota Tempo Trnava Limbová 7, Trnava 91702
COOP Jednota Supermarket Trnava Mozartova 2, 917 08 Trnava
COOP Jednota Supermarket Trnava Trstínska cesta 1, 917 01 Trnava
COOP Jednota Supermarket Trnava Hajdóczyho 898/49
COOP Jednota Supermarket Trnava Čajkovského 6318/4, 917 08 Trnava
COOP Jednota Supermarket Trnava Botanická 5637, 917 08 Trnava
COOP Jednota Supermarket Trnava Nám. J. Herdu 3, 917 08 Trnava
COOP Jednota Supermarket Tureň Tureň 54, 903 01 Tureň
COOP Jednota Supermarket Veľké Kostoľany Ľ. Štúra 788, 922 07 V. Kostoľany
COOP Jednota Mix Veselé Veselé č. 248, 922 08 Veselé
COOP Jednota Supermarket Viničné Hlavná 293/80, 900 23 Viničné
COOP Jednota Mix Voderady Zichyho námestie 263/3, 919 42 Voderady
COOP Jednota Mix Zavar Viktorínova 311, 919 26 Zavar
COOP Jednota Supermarket Zeleneč Obchodná 227, 919 21 Zeleneč
COOP Jednota Mix Žlkovce Žlkovce č. 102, 92042

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH ( sme platcami DPH ).

 1. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 1. a) vyplnením objednávkového formulára na www.coopprievidza.sk/objednavanie

3.2 Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.

Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci výhradne v predajni pri prebraní objednaného tovaru.

Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. a) hotovosťou,
 2. b) platobnou kartou cez platobný terminál.

4.2 Platba je možná v mene EUR.

4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci našich predajní COOP Jednota Prievidza.

4.4 Daňový doklad je vystavený predávajúcim kupujúcemu spolu s tovarom ako pri klasickom nákupe.

4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vopred určený a zverejnený v rámci objednávkového formulára. Maximálna doba dodania sa môže po dohode s kupujúcim predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.6 O expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do svojich predajní COOP Jednota Prievidza. Kupujúci si vyberie spomedzi ponúkaných predajní v objednávke.

4.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu pokladničný doklad. Pokladničný doklad slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

4.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.12 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých dodávkach.

 1. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke www.coopprievidza.sk/objednavanie/formular-na-odstupenie

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.5 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 9. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 10. Reklamácie a záručné podmienky

Pre zakúpený tovar platia záručné a reklamačné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho.

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný doklad). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na www.coopprievidza.sk/objednavanie/reklamacny-protokol.

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII

6.7.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku alebo ho osobne prinesie do predajne, kde výrobok zakúpil.

6.7.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou, prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.9 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

 1. Ochrana osobných údajov

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.2 Kupujúci, resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

7.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25. 5. 2018 (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 7.1. a to na účely uvedené v bode 7.2.

7.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

7.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.8 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 1. a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov,
 4. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa zákona č. 18/2018 ZnOOÚ, oznámi kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

7.9 Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

5/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

7.10 Právo kupujúceho podľa bodu 7.9 bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.11 Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

7.12 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov  vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.13 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre kupujúceho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 7.20 Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

7.14 Ako kupujúci uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

7.15 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.16 Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.17 Ak kupujúci už nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7.18 Žiadosť kupujúceho podľa bodu 7.8, 7.9 1/, 3/ až 6, a bodu 7.11 až 7.13 vybaví predávajúci bezplatne.

7.19 Žiadosť kupujúceho podľa bodu 7.9 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7.20 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 7.18 a 7.19 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

7.21 Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 23.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Záverečné ustanovenia

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.